Logo Ruimtevolk klein
artikelen

21 mei 2015 • RUIMTEVOLK

‘Krimpregio’s zijn creatief en de koplopers van de transitie’

Sjors de Vries van RUIMTEVOLK vertelt op televisie bij NOS op 3 over de kansen in krimpregio's.

Ondernemers die starten in krimpgebieden. Het zijn er relatief veel, ze zijn divers en hebben vaak een eigen definitie van ‘winst’. Dat blijkt niet alleen uit het recente promotieonderzoek van Heike Delfmann naar start-ups in krimpgebieden, maar ook uit het kennisprogramma dat wij in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseerden voor en met initiatieven van burgers en ondernemers in krimpgebieden. NOS op 3 interviewde Heike Delfmann (Rijksuniversiteit Groningen), Sjors de Vries (RUIMTEVOLK) en ondernemer Mark Rumph uit Wapserveen over deze opvallende ontwikkeling.

Screen Shot 2015-05-21 at 15.28.21

Screenshot van het item van NOS op 3

Sjors de Vries: “Krimpgebieden bieden voor ondernemers zeker kansen. In ons kennisprogramma hebben we gezien dat de binding die mensen hebben met een gebied en met elkaar een prachtige voedingsbodem is voor maatschappelijke innovatie en ondernemerschap. Andere factoren die kansen bieden voor krimpregio’s zijn onder andere de aantrekkelijke vastgoedprijzen, internet, het nieuwe werken en de trend van een bredere waardeoriëntatie zoals geluk, beleving, rust en ruimte.”

RUIMTEVOLK ontwikkelde haar expertise op het gebied van krimp onder andere door het onderzoek over bottom-up transformatie in krimpregio’s, waarin tientallen initiatieven in krimpregio’s werden onderzocht en verzameld op een speciale website.

Foto boven: De Bekkerie in Boekend

 

Bron: NOS op 3