Logo Ruimtevolk klein

Wij gaan voor duurzame en inclusieve steden en regio’s

RUIMTEVOLK is opgericht met een maatschappelijke missie. Wij willen als professionals vanuit het ruimtelijk domein een bijdrage leveren aan duurzame en inclusieve steden en regio’s. Deze missie vormt de rode draad in ons werk en ons dagelijks handelen.

Energie en footprint

We beperken de belasting van ons werk op het milieu door de ecologische footprint van onze werkzaamheden en activiteiten zo klein mogelijk te maken. Voor onze bedrijfsvoering gebruiken we zo weinig mogelijk energie. Zo reizen we zoveel mogelijk per openbaar vervoer, is de energievoorziening op onze werkplek grotendeels opgewekt met zonnepanelen en Koude Warmte Opslag en wordt afval gescheiden. Bovendien maken we gebruik van duurzame web- en mailhosting. We werken zoveel mogelijk samen met organisaties en leveranciers die duurzaamheid en inclusiviteit ook hoog in hun vaandel hebben staan.

Eigenaarschap en lokaal kapitaal

We streven in elk project, op elk schaalniveau naar een breed gedeeld eigenaarschap van het resultaat. Dat doen we door in de processen een substantiële bijdrage te leveren aan de lokale en regionale verbinding tussen partijen. We werken zoveel mogelijk met de aanwezige lokale kennis, kwaliteiten, middelen en netwerken. In onze projecten werken en denken we vanuit de specifieke eigenschappen en kwaliteiten van een gebied en hechten we veel belang aan de waarden van de lokale samenleving. Op die manier willen wij ons steentje bijdragen aan het smeden van nieuwe en duurzame coalities in wijken, dorpen, steden en regio’s.

Kennis delen

Naast onze projecten zetten we onze kennis en competenties op gezette tijden vrijblijvend in voor de samenleving. Ook hanteren we maatschappelijke tarieven voor bijzondere initiatieven of projecten. We zien het daarnaast als onze rol om met onze kennis en opgedane inzichten het publiek debat te voeden en nieuwe thema’s te agenderen. Sinds onze oprichting delen we op brede schaal inzichten en inspirerende praktijkvoorbeelden. Tot voor kort deden we dat via een eigen platform, vanaf 2017 doen we dat als initiatiefnemer en partner van NL Magazine, een gratis tijdschrift en webmagazine over stedelijke en regionale ontwikkeling.

Meer weten? Neem contact op met Caroline Bégin caroline.begin@ruimtevolk.nl.