Logo Ruimtevolk klein


Kennis voor stedelijke en regionale ontwikkeling


Wij werken samen met steden en regio's


... aan leefbare en gezonde buurten en dorpen


... de toekomst
van het wonen


... de transformatie
van (binnen)steden


... de transitie
van het platteland


... versterken van regionale samenwerking


... en versnelling van de energietransitie


Inspireren en kennis delen zit in ons DNA

nieuws

30 oktober 2017 • RUIMTEVOLK

Wildcards bijeenkomst omgevingsvisie en energietransitie

Leidt visie voor energie ook tot energie voor visie? Op dinsdag 21 november organiseert RUIMTEVOLK samen met Netwerk Jong Leefomgeving een netwerkbijeenkomst. Deelname aan de bijeenkomst is op uitnodiging, maar we hebben een aantal wildcards te verdelen! Lees verder

nieuws

25 oktober 2017 • RUIMTEVOLK

Diverse lezingen RUIMTEVOLK

Woensdag 1 november geeft Sjors de Vries, directeur van RUIMTEVOLK, een lezing tijdens de manifestatie Aantrekkelijk Zeeland en op 7 november spreekt Sjors bij het congres van de Vereniging van Grondbedrijven over de relatie tussen de energietransitie en ruimtelijke ontwikkeling. Lees verder

artikelen

12 oktober 2017 • Jeroen Niemans

Energy Oriented Development: energie centraal in omgevingsbeleid

De energietransitie vraagt om een grootscheepse verbouwing van Nederland. Daarvan gaat iedereen de gevolgen ervaren. Met een nationaal klimaat- en energieakkoord en een Klimaatwet geeft het dinsdag gepresenteerde regeerakkoord de richting aan. En toch, op al die bijeenkomsten over de energietransitie wordt aan het eind van de dag dezelfde conclusie getrokken: het gaat niet snel genoeg. Het is tijd om de energietransitie centraal te stellen in omgevingsbeleid en in te zetten op Energy Oriented Development. Lees verder

nieuws

11 oktober 2017 • RUIMTEVOLK

Vernieuwing van de wijkvernieuwing

Dit najaar geven bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisatie, de gemeente Lingewaard en de provincie Gelderland samen een impuls aan de kwaliteit en leefbaarheid van de wijk Zilverkamp in Huissen. Via een interactief proces met onder andere wijktafels en een wijkconferentie geven alle partijen dit najaar inhoud aan een gezamenlijk wijkontwikkelingsplan dat de komende jaren richting moet geven aan de revitalisering van de wijk. Lees verder

artikelen

5 oktober 2017 • Christine van Eerd

Regionale energiestrategie: aanvliegroute of landingsbaan?

De regio als schaal om in gesprek te komen over een strategie voor de energietransitie. Dat was het uitgangspunt van de Deal Pilots Regionale Energiestrategieën die in mei 2016 werd getekend. Nu, ruim een jaar later, zijn vijf pilotregio's op weg naar een regionale energiestrategie. Is de regio inderdaad de beste aanvliegroute gebleken? Lees verder

nieuws

5 oktober 2017 • RUIMTEVOLK

Slim schakelen - Lessen voor een regionale energiestrategie

Vijf pilotregio's hebben ruim een jaar gewerkt aan een regionale energiestrategie. Anne Marieke Schwencke en Ruud Schuurs (AS I-Search) hebben het proces in de regio’s gevolgd. De belangrijkste leerervaringen zijn in samenwerking met RUIMTEVOLK samengevat als lessen voor regio’s die nog aan de slag gaan met een strategie. Lees verder

nieuws

3 oktober 2017 • RUIMTEVOLK

Versterking team RUIMTEVOLK

Wij zijn blij te melden dat het RUIMTEVOLK-team weer verder is versterkt! Deze maand is Anna Herngreen begonnen als adviseur en onderzoeker en is Anne Vermeulen bij ons begonnen als stagiair. Lees meer over Anna en Anne op de teampagina. Lees verder

artikelen

2 oktober 2017 • Hans Peter Benschop

Column: Tegenstellingen - de blinde vlek van het ruimtelijk beleid

Vorige week publiceerde het SCP weer zijn Burgerperspectieven. Elke drie maanden meet dit planbureau het nationale probleembesef: wat vinden Nederlanders het grootste maatschappelijke vraagstuk? Het is leerzame kost voor de ruimtelijke sector. Die komt er namelijk niet in voor. Lees verder