Logo Ruimtevolk klein

Dit zijn ze: de meest besproken RUIMTEVOLK blogs van 2016

21 december 2016 • RUIMTEVOLK

Ook 2016 was een boeiend jaar op het gebied van stedelijke en regionale ontwikkeling. We plaatsten weer veel inspirerende bijdragen op ons platform, zoals interessante analyses en visies met betrekking tot de positie en ontwikkeling van de Nederlandse steden, dorpen en regio's, de ruimtelijke voorwaarden van de energietransitie, 'next economy' en innovatie, de veranderende mobiliteit, de aanstaande omgevingswet, organische gebiedsontwikkeling, waardevolle initiatieven van stads- en dorpsbewoners en uiteraard de rol van de overheid. Lees verder 0

‘Slimme’ participatie begint bij de gemeente

20 december 2016 • Fleur Malschaert en Peter Pelzer

Technologische ontwikkelingen scheppen grote verwachtingen over ‘slimme participatie’, waarbij burgers met behulp van ICT kunnen beslissen over hun leefomgeving. Maar voor écht andere vormen van participatie is ook institutionele verandering nodig. Lees verder 0

De democratie opnieuw uitvinden met de Omgevingswet

15 december 2016 • Alwin Veldboom, Paul Roncken en Sven van de Brug

De nieuwe Omgevingswet gaat stevige invloed hebben op de inrichting van onze ruimte de komende jaren. Toch is het nog vooral een papieren tijger, waar weinig mensen een beeld van hebben. Wij trokken het land in en formuleerden zeven kansen. Lees verder 2

Gebruik iconen voor de energietransitie

8 december 2016 • Jesse Hoffman

De energietransitie komt pas op gang als het gesprek hierover loskomt van technische beleidstaal en gekoppeld wordt aan alledaagse ruimtelijke opgaven, sociale energie en beeldbepalende iconen. Lees verder 1

Kernelementen van succesvolle innovatiemilieus

28 november 2016 • Redactie

RUIMTEVOLK en het Planbureau voor de Leefomgeving onderzochten waarom innovatie in sommige gebieden beter gedijt dan in andere. Zes kernelementen van succesvolle innovatiemilieus. Lees verder 0

Sleutels voor het stimuleren van innovatie

28 november 2016 • Daphne Koenders

Regio's kunnen de optimale condities voor innovatie creëren, maar het succes van innovatiemilieus valt niet zomaar te kopiëren. "Dat komt voort uit het DNA van een plek. Gebieden die op basis daarvan verder bouwen, hebben een sterk profiel en zijn innovatiever." Lees verder 0

De Volksdijk – strategie voor een dijktransitie

22 november 2016 • Redactie

Strategieën voor dijktransitie in de komende 100 jaar. Lees verder 0

Stop subsidiereflex bij stedelijke ontwikkeling

21 november 2016 • Edwin Buitelaar

Om binnenstedelijke ontwikkeling van de grond te krijgen, is het nodig dat partijen uit de 'subisidiereflex' komen die in aanloop naar de verkiezingen weer opduikt. Simpelweg een zak met geld tevoorschijn toveren is geen panacee voor al onze ruimtelijke problemen, meent Edwin Buitelaar (PBL). Lees verder 1